Vítejte

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Obec Lobeč 

Obec Lobeč vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním subjektu Obec Lobeč je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

Obec Lobeč má volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

Případné platby můžete poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Číslo účtu: 0460035319/0800
Pills Banka: Česká spořitelna, a.s.,

Identifikační číslo organizace (IČ): 00662194

Daňové identifikační číslo (DIČ): -

Kontaktní spojení  Pills http://blog.mgkglobal.com/?p=6864 http://vitriyaningsih.mhs.narotama.ac.id/2018/02/01/buy-dapoxetine-hydrochloride/ cost of imuran without insurance The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones. Cheap Order instagram spy, top android spy apps, track cell phone location